Muhasabah

Muhasabah Diri #11

Thursday, April 10, 2014

Bismillahirrahmanirrahim.

Pagi yang indah.
Subhanallah. Alhamdulillah. Allahuakhbar.P E N G O M E N